Reglement

 

 

1. De huurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben afgeleverd.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde object toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of van den. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het object contant aan de verhuurder voldoen.
3. De verhuurder is te allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag, dat het object later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van € 20,- voor iedere dag dat het object te laat wordt teruggebracht.
5. Ten alle tijde is verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder terzake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object, huurderving daarbij niet inbegrepen.
7. De huurder zal als een goed beheerder het aan hem verhuurde object verzorgen.
8. De huurder draagt ten volle de wettelijk aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
9. Bij elke voortijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.
10.

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
A. De trottoirbanden op en af te rijden.
B. Met de voertuigen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
C. Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.
D. Op het strand of in de duinen te rijden.

 

 


Contactgegevens

  • Boulevard 36 A
  • 4511 AC, Breskens
  • info@bikestorebreskens.nl
  • 0117-222000
  • KvK: 66406544
  • BTW: NL856538449B01

Openingstijden

Maandag:  9.00 - 17.30
Dinsdag:  9.00 - 17.30
Woensdag:  Gesloten
Donderdag:  9.00 - 17.30
Vrijdag:  9.00 - 17.30
Zaterdag:  9.00 - 17.30
Zondag:  Gesloten
 
Maandag 12 November zijn wij om 13u00 gesloten

Dinsdag 20 November Gesloten.

Vanaf Zondag 2 December is het bedrijf met vakantie, 10 December staan wij weer voor u klaar.


Facebook


Onze merken

Alpina
Bulls
Cortina
Focus
Gazelle
Kalkhoff
Pegasus
Union